Om legatet

De årlige inntekter fra Thoning Owesens legat skal anvendes til beste for ungdom, voksne og eldre som er sterkt svaksynte eller blinde, hjemmehørende i det nordenfjeldske Norge. Midlene kan etter søknad tildeles den enkelte synshemmede som støtte til å fullføre utdanning, etablering og tilrettelegging i yrke eller bolig, eller til prosjekter/tiltak som kan bidra til bedre livskvalitet. Midlene kan også benyttes til støtte for aktiviseringstiltak og inntektsgivende arbeid for synshemmede.

Søknader til legatet skal sendes som brev. Søknader via e-mail blir ikke behandlet. For detaljer vises til fanen «Søknadsprosedyre».

Hvis det er spørsmål til legatstyret, kan brev eller e-mail benyttes.